Biz hakda

0c5b147586b8026c831a226ec087567b

“Dong Chuan Machinery & Equipment CO., Ltd.”

2022-nji ýylda döredildi. Ekskawator bölekleri pudagynda iň oňat hilli önümleri kooperatiw ulanyjylara birikdirmek we bölekleri satyn almak boýunça giňişleýin hyzmatlary bermek kararyna geldik.

Hytaýda gazuw-agtaryş pudagy 40 ýyla golaý wagt bäri ösýär.Hytaýda dünýäde iň doly ekskawator bölekleri bazary bar.Hytaýda öndürilen ekskawator bölekleri başlangyç şassi böleklerinden we çelek dişli böleklerden häzirki elektrik böleklerine çenli kem-kemden ösdi.OEM-de esasy bölekleri goldaýan ýokary hilli öndürijiler, soňra bolsa esasy bölekleriň OEM esbaplary bar.Şeýle çalt ösýän bazarda ahyrky müşderilere soňky bazar maglumatlary we önüm maglumatlary barada öz wagtynda maglumat almak kyn.

Şol bir wagtyň özünde, satyn alnan önümleriň dürlüligi sebäpli, birinji derejeli kanallar we önümçilik zawodlary bilen birikmek kyn.“Dong Chuan Machinery”, döredilen gününden bäri Hytaýda öndürilen ýokary hilli önümleri we dünýäniň dürli künjeklerinden marka önümlerini birleşdirmegi maksat edinýär.Ine, biz ekskawator bölekleriniň satyn alyş zerurlyklaryny bir gezeklik çözýäris!

skfh-2
skfh (1)

Wezipe

Global gurluşyk maşyn ulanyjylaryna hyzmat etmegi we gurluşyk maşyn bölekleri üçin bir bitewi çözgüt hödürlemegi maksat edinýäris.Geljekde müşderilerimiz diňe lomaý satyjylar ýa-da distribýutorlar däl, eýsem has köp gurluşyk taslamasy potratçylarydyr.

Hünär hyzmatlarymyzyň, ýokary hilli we arzan bahanyň üsti bilen dünýä müşderilerine peýda getirýär.

Görüş

Dünýädäki gurluşyk tehnikalarynyň iň uly bir bitewi hyzmat platformasy bolmak.

Esasy gymmatlyklar

Güýç hil döredýär, kämillik hünärden gelýär.

Bütewilige gönükdirilen işi goldaň, özara peýdany durmuşa geçiriň we ýeňiş gazanyň.

Esasy başarnyk

Toplumlaýyn üpjünçilik zynjyry we öz zawodymyz önümleri ýokary hilli edýär we başarnyk bahasyna eýe.Önümlere birnäçe şahadatnama berildi.